Equicty NV
Oude Wervikstraat 48
8980 Beselare België

www.equicty.com hello@equicty.com

Handelsregister van de lokale rechtbank: RPR YPRES BTW: BE 0642.995.182

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Equicty BVBA, Oude Wervikstraat 48, B- 8980 Beselare, België, en haar dochterondernemingen (“Equicty”).

Door de Equicty-website te gebruiken, wordt u geacht de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Equicty kan deze algemene voorwaarden op elk moment bijwerken door wijzigingen online te plaatsen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst.

Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met eventuele herziene voorwaarden en bepalingen. Hoewel er zorg voor is gedragen dat de inhoud van deze website zo nauwkeurig mogelijk is, biedt Equicty geen enkele garantie met betrekking tot de website of enige informatie die erop staat, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van ononderbroken beschikbaarheid, volledigheid. , voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.
Alle informatie en materialen op de website worden geleverd “zoals ze zijn” en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd door Equicty. Equicty garandeert niet dat de website vrij zal zijn van fouten of bugs en behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment te beëindigen, op te schorten of te beperken.
Alle beschrijvingen van producten en diensten op de website worden beschikbaar gesteld met als enig doel een algemeen referentiemiddel te bieden met betrekking tot de aard en het type producten en diensten die door Equicty worden aangeboden. De beschrijvingen zijn niet bedoeld om door (potentiële) klanten op te vertrouwen.
Heeft u interesse in een bepaald product of dienst, neem dan contact met ons op. Equicty is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief schade aan derden), contractueel, onrechtmatig of anderszins, die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van) deze website. of enige informatie of materiaal daarin. Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden alleen ter informatie en gemak aangeboden. Equicty onderschrijft, keurt niet goed en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de websites waarnaar wordt gelinkt of voor de beschikbaarheid, prestaties of inhoud van dergelijke websites of voor het gebruik van dergelijke websites of enige informatie die erop staat.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de informatie en materialen die erop staan, zijn uitsluitend eigendom van Equicty en / of haar licentiegevers. Deze rechten omvatten, zonder beperking, het auteursrecht op alle teksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen, evenals de handelsmerken, handelsnamen en / of logo’s van Equicty die op de website worden weergegeven. Elke reproductie of hergebruik (in welke vorm dan ook) van enige inhoud op de website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Equicty en / of haar licentiegevers. Neem voor meer informatie contact op met hello@equicty.com. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van België. Alle acties, claims of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze website en / of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Ieper, België. Equicty kan elke vordering, claim of geschil aanhangig maken bij elke andere rechtbank die bevoegd is volgens de toepasselijke procedureregels. Mocht u vragen hebben over de website of deze algemene voorwaarden,

neem dan contact met ons op via hello@equicty.com. Auteursrecht © Equicty NV, 2017