• Samir Brahimi

Wat is stalbeheer?

De paardensector is een boeiende branche, maar het is een fulltime job waar heel wat bij komt kijken. Niet alleen rekenen de paarden op menselijke zorg, ook het verzamelen van alle nodige informatie over de paarden en het bijhouden van alle administratie vergt tijd en energie. Een goed stalbeheer is dan ook geen overbodige luxe. In deze blog gaan we graag even verder in op het begrip stalbeheer en de verschillende activiteiten die hieronder vallen.Stalbeheer uitgelegd


Stalbeheer kunnen we kort definiëren als alle activiteiten inzake paarden beheer. Het omvat aspecten zoals verzorging, onderdak, beweging, medische opvolging, enzovoort. Een goed stalbeheer is bovendien essentieel voor het welzijn en de gezondheid van de paarden. Paardeneigenaars en -verzorgers moeten immers steeds op de hoogte zijn van de behoeften van hun paarden. Elk paard heeft bijvoorbeeld een eigen voedingsschema, moet op verschillende momenten bewegen, trainingen krijgen en sommige paarden zullen ook medische hulp nodig hebben.

U kan zich wel inbeelden dat een groot paardenbedrijf hier voortdurend mee bezig is en alle taken goed op elkaar afgestemd moeten worden. Het is dan ook in het voordeel van uw paarden dat stalbeheer zo efficiënt mogelijk verloopt.


De verschillende aspecten van stalbeheer


Om u een beter beeld te geven van wat stalbeheer juist inhoudt, geven we u graag even een overzicht van de belangrijkste activiteiten die eronder vallen:

  • Voeden en voorzien van water

De meest vanzelfsprekende activiteit binnen stalbeheer is het voorzien van de nodige voeding en water voor de paarden. De dieren moeten steeds voldoende vers water ter beschikking hebben. Een paard drinkt dan ook gemiddeld zo’n 25 tot 60 liter water per dag.

Daarnaast hebben de paarden natuurlijk ook de juiste voeding nodig en dat op regelmatige tijdstippen. De voeding van paarden bestaat uit enerzijds ruwvoer, zoals hooi bijvoorbeeld, en anderzijds krachtvoer. De meeste stallen gaan uit van 3 keer per dag krachtvoer en 2 maal per dag ruwvoer.

  • Verzorging

Verzorging omvat niet alleen de dagelijkse grooming van de paarden, maar ook het bieden van eerste hulp bij blessures, hoefbeslag, ontwormen van de paarden, conformatie, medische zorg, kortom alles wat met het fysiek van de dieren te maken heeft.

  • Stalling en veiligheid

Elk paard heeft nood aan een eigen ruimte om rechtop te staan, comfortabel te draaien of te gaan liggen. Het voorzien en beheren van deze ruimte valt ook onder de verantwoordelijkheid van de stal managers. Zij zien er bijvoorbeeld op toe dat dat de drinkbak niet lekt in de stal, de stallen nergens beschadigd zijn zodat de paarden zich veilig kunnen bewegen zonder daarbij gewond te raken, enzovoort.

  • Het voorzien van bedding

Bedding is het materiaal dat gebruikt wordt in stallen als ondergrond om de paarden de nodige bescherming tegen koud weer en blessures, warmte en comfort te bieden. Bedding bestaat uit verschillende materialen zoals stro, houtkrullen en vlas lemen.

  • Hygiëne van de stal bewaren

Het spreekt voor zich dat de stallen ook enkele keren per dag schoongemaakt dienen te worden. Niet alleen worden dan uitwerpselen, nat strooisel en stof verwijderd, maar de stallen worden ook enkele keren per jaar volledig gedesinfecteerd. Zorg er eveneens voor dat ongedierte niet de kans krijgt om de voeding en het drinkwater in de stallen te infecteren met bepaalde bacteriën en ziektes.

  • Paardentuigen en uitrusting

Wanneer men gaat paardrijden moeten ook de dieren voorzien worden van geschikte uitrusting. Het onderhoud van deze uitrusting, die vaak van leder vervaardigd is, is zeer belangrijk voor de algemene hygiëne én voor de duurzaamheid van het materiaal.

  • Voorbereiding van wedstrijden

Wedstrijdpaarden moeten volledig voorbereid worden op wedstrijden. Dit omvat niet alleen de voorbereiding van de juiste uitrusting, zorg en het aanbrengen van beschermende bandages voor transport, maar ook ervoor zorgen dat de paarden correct werden gevaccineerd. Bovendien zijn veel administratieve en organisatorische taken betrokken bij de voorbereiding op wedstrijden. Paspoorten moeten bijvoorbeeld worden verzorgd, evenals vluchtschema's, er moet een vrachtwagen beschikbaar zijn, hotels moeten worden geboekt en de inzendingen voor de wedstrijd moeten volledig zijn geregeld.

  • Administratie

Een goede organisatie en administratie zijn het kloppende hart van de paardenbedrijven in deze branche. De administratieve taken omvatten immers niet alleen de medische opvolging en administratie, maar ook voeding, training en wedstrijdplanning, specifieke zorg en financieel beheer maken deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. Zeker, deze laatste is niet te onderschatten als je een stal hebt met veel eigenaren of zelfs paarden die in mede-eigendom zijn. De financiële opvolging bestaat uit facturering, het beheer van alle soorten uitgaven zoals uitgaven voor voeding, onderhoud, algemene uitgaven en wedstrijden, enzovoort. Uiteindelijk is een goede samenwerking en efficiënte communicatie van deze cruciale informatie naar interne medewerkers, hoefsmid, dierenarts, eigenaren en klanten en leveranciers daarom uiterst belangrijk voor een goed stalbeheer.


Stalbeheer vereenvoudigen door digitalisatie


Nu, in een tijdperk van innovatie en technologische vooruitgang, is een vlotte communicatie over stalbeheer geen struikelblok. U kan namelijk door digitalisatie uw stalbeheer vereenvoudigen en zo efficiënter te werk gaan. Zo kan stalbeheer software u helpen bij het coördineren en communiceren van alle activiteiten in en rond de stallen. Dit houdt in dat u alle informatie omtrent de gezondheid, voeding en training van uw paarden op één plek kan verzamelen en beheren. Bovendien behoudt u steeds een duidelijk overzicht van alle kosten, facturen, media én kan u uw gegevens analyseren en rapporteren.


Wenst u meer informatie over stalbeheer en hoe u dit op een efficiënte manier kan organiseren met stalbeheer software? Neem dan snel contact op met ons. We adviseren u met veel plezier.

33 views