Wat is locatiebepaling van paarden?

Locatie bepaling van paarden omvat het bijhouden van de verplaatsingen naar diverse locaties en duurtijd het paard vertoeft per locatie om redenen van bioveiligheid. Bioveiligheid is het geheel van maatregelen die genomen worden om het risico op insleep (externe bioveiligheid) en verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf (interne bioveiligheid) te minimaliseren. Een paard wordt bijvoorbeeld naar een andere stal verplaatst voor gespecialiseerde dressuurtraining en komt na 3 maanden weer thuis. Door de verplaatsing van paarden te traceren, weten we waar ze zijn geweest en voor hoe lang. Hoewel het gemakkelijk kan worden beheerd door de aankomst- en vertrekdatum van het paard te traceren, is het op papier niet erg eenvoudig. Het is dan ook niet eenvoudig om deze informatie bij elkaar te brengen wanneer bepaalde bestuursorganen van paarden erom zouden vragen.

Locatie verplaatsingen traceren van paarden

Wat is de wetgeving?

Landen als Nederland en Frankrijk hebben strengere beperkingen ingevoerd met betrekking tot het registreren van verplaatsingen van de paarden in de database. Paarden die in Nederland worden gehouden, moeten worden geregistreerd in de Nederlandse centrale database door middel van microchips en zijn paardeneigenaren verplicht hun interne korte termijnsverplaatsing bij te houden en zelf te beheren. Dez kunnen dan ook door de bevoegde instantie opgevraagd worden! Dit is ‘een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel voor hobby- als beroepsdoeleinden worden gehouden’ (KNHS, 2021).

Wat internationale wedstrijdpaarden betreft, gelden er beperkingen die paarden beschermen tegen het oplopen van ziekten tijdens internationale wedstrijden. FEI-paarden moeten identificeerbaar en traceerbaar zijn – ‘ze moeten microchips en uitgebreide paardenpaspoorten hebben, die niet alleen hun identificatie bevestigen, maar ook hun gezondheidsstatus. Ze moeten ook geregistreerd zijn – ingevoerd in de FEI-database’ (FEI, 2021). Daarom wordt het bijhouden van verplaatsingen van paarden beschouwd als een serieus genomen managementactiviteit.

Wat is de weg Voorwaarts?

Veel stallen zijn begonnen met het digitaal volgen van de verplaatsingen van hun paarden, omdat handmatige gegevensinvoer een tijdrovende taak is en het ophalen van gegevens snel en eenvoudig moet. Franse paardeneigenaren zouden traditioneel een afgedrukt formulier invullen om de verplaatsingen van hun paarden te traceren. Dit noemen ze “Le registre d’élevage” De conventionele stal administratie is niet aangepast om efficiënt met dit soort wetgeving om te gaan en daaro bied equicty u de tools om het digitaal te beheren.

Equicty heeft een nieuwe functionaliteit ontwikkeld om fokkers en paardeneigenaren te helpen de verplaatsingsgeschiedenis van het paard nauwkeurig en op tijd te traceren. Paardgegevens worden vervolgens geregistreerd en correct bijgewerkt met het stamboek, de FEI en de nationale paardenbestuursorganen en ze kunnen worden gedeeld of gedownload als een PDF-rapport.

Equicty heeft een sprong gemaakt om het dagelijks leven van een professionele stallen gemakkelijker te maken. Is uw stal klaar is om de locatiegeschiedenis en verplaatsingen van zijn paarden te digitaliseren, Neem dan vandaag contact met ons op.

Referenties

KNHS, (2021). Identificatie en paardenregistratie , beschikbaar op: https://www.knhs.nl/welzijn/identificatie-registratie-paarden/

FEI, (2020). International movement of Sport horses, available at: https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/biosecurity-movements/intl-movements